Cursuri disponibile

OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE FORMARE

Organizarea unui curs de formare pentru 250 de persoane (personal de conducere și de execuție, înalți funcționari publici) care vor primi asistență la locul de muncă (training on the job) cu privire la conflicte de interese, incompatibilități și avere nejustificată, la sediul autorităților administrației publice centrale.Ştiri site

În perioada 06 – 08 mai 2019 are loc prima sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT.

de către Valentin Cornatel-

Sesiunile sunt organizate şi derulate de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România, în cadrul proiectului „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451.

 

Personalul din administraţia publică centrală are la dispoziţie trei astfel de sesiuni. Fiecare curs se derulează pe parcursul a trei zile consecutive, la sediul ANI din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

Sesiunile de formare au ca obiectiv principal dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului cu responsabilități în achiziții publice de a utiliza sistemul de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice (cunoscut ca sistemul PREVENT) incluzând dezvoltarea competențelor pentru: completarea, actualizarea, verificarea şi publicarea Formularului de Integritate, parte a sistemului PREVENT.

 

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

 


Training on the job cu personal din instituțiile subordonate Ministerului Culturii

de către Valentin Cornatel-

Echipa proiectului LINC a susținut un curs de tipul training on the job cu personal din instituțiile subordonate Ministerului Culturii. Acest tip de cursuri derulate în cadrul proiectului au scopul de a clarifica dilemele avute de funcționarii publici participanți referitor la creșterea gradului de integritate din instituția lor.

Sesiunea de tipul training on the job a avut loc marți, 27 octombrie 2020, în format online și a adunat un număr de aproximativ 20 de participanți, personal din instituțiile din subordinea Ministerului Culturii.

Gândit astfel încât să ofere participanților un set de informații util în desfășurarea activității de zi cu zi în ceea ce privește evitarea situațiilor neetice sau a potențialelor acte de corupție, cursul oferă participanților și posibilitatea de a adresa întrebări sau de a prezenta exemple de situații referitoare la cazuri de corupție sau lipsă de transparență cu care s-au confruntat de-a lungul carierei.

Au fost prezentate normele în vigoare referitoare la declararea averilor și intereselor, aplicabile aparatului de stat, funcționarilor publici în funcții de conducere și execuție, oficialilor publici și personalului contractual. De asemenea, au fost prezentate bune practici privind combaterea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate.

Participanții la eveniment au fost activi și s-au implicat în dezbaterea subiectelor propuse, iar următoarea întâlnire va avea loc cu personal din instituții deconcentrate din teritoriu, aflate sub egida Ministerului Culturii. Participanții vor beneficia de același tip de sesiune de training, în scopul de a informa un grup țintă cât mai divers în legătură cu normele în vigoare referitoare la combaterea corupției în formele pe care acest fenomen le poate avea în urma unor situații de incompatibilitate, conflict de interese, declararea incorectă și/sau incompletă a averilor și intereselor.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.