Cursuri disponibile

Obiective
Sesiune de formare în vederea informării, prevenirii și identificării cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate.

Rezultate obținute după absolvirea cursului
Identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilități și avere nejustificată, translatate prin conștientizare / transpunerea în practică, prin elaborarea unor documente cu caracter procedural.

Obiectivul programului de formare

Organizarea unui curs de formare privind utilizarea aplicației PREVENT în vederea informării prevenirii și identificării cazurilor de conflicte de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.Ştiri site

În perioada 06 – 08 mai 2019 are loc prima sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT.

de către Valentin Cornatel-

Sesiunile sunt organizate şi derulate de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România, în cadrul proiectului „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451.

 

Personalul din administraţia publică centrală are la dispoziţie trei astfel de sesiuni. Fiecare curs se derulează pe parcursul a trei zile consecutive, la sediul ANI din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

Sesiunile de formare au ca obiectiv principal dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului cu responsabilități în achiziții publice de a utiliza sistemul de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice (cunoscut ca sistemul PREVENT) incluzând dezvoltarea competențelor pentru: completarea, actualizarea, verificarea şi publicarea Formularului de Integritate, parte a sistemului PREVENT.

 

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.