Cursuri disponibile

Obiective
Sesiune de formare în vederea informării, prevenirii și identificării cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate.

Rezultate obținute după absolvirea cursului
Identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilități și avere nejustificată, translatate prin conștientizare / transpunerea în practică, prin elaborarea unor documente cu caracter procedural.

Obiectivul programului de formare

Organizarea unui curs de formare privind utilizarea aplicației PREVENT în vederea informării prevenirii și identificării cazurilor de conflicte de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.Ştiri site