Ştiri site

În perioada 06 – 08 mai 2019 are loc prima sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT.

În perioada 06 – 08 mai 2019 are loc prima sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT.

de către Valentin Cornatel-
Number of replies: 0

Sesiunile sunt organizate şi derulate de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România, în cadrul proiectului „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451.

 

Personalul din administraţia publică centrală are la dispoziţie trei astfel de sesiuni. Fiecare curs se derulează pe parcursul a trei zile consecutive, la sediul ANI din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

Sesiunile de formare au ca obiectiv principal dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului cu responsabilități în achiziții publice de a utiliza sistemul de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice (cunoscut ca sistemul PREVENT) incluzând dezvoltarea competențelor pentru: completarea, actualizarea, verificarea şi publicarea Formularului de Integritate, parte a sistemului PREVENT.

 

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.