Echipa de proiect este formată din:

Daniel-Ștefan BELINGHER, Manager de proiect –solicitant
Daniela SPIRIDON,  Responsabil financiar
George-Paul CLAPA, Expert implementare / raportare
Ana-Maria-Cristina TUNARU, Administrator logistic
Daniela MITUȚOIU, Expert legislație managementul conflictelor de interese
Mihaela CHIRIAC, Expert legislație incompatibilități
Silviu-Ioan POPA, Expert diseminare și comunicare interinstituțională
Otilia POPESCU, Expert baze de date și statistică
Ionuț PÎNDARU, Formator ANI
Anca-Delia BĂLTĂREȚU, Formator ANI
Roxana-Antoaneta VIȘENESCU, Formator ANI
Roxana-Mădălina VLASĂ, Formator ANI
Georgiana CIUTĂ, Coordonator proiect – partener
Despina BĂLĂȘOIU, Specialist documentare
Georgeta FILIP, Specialist comunicare instituțională și media
Valentin CORNĂȚEL, Specialist comunicare online
Irina LONEAN, Expert politici instituționale de integritate și conformitate
Cristian PETCU, Expert național în domeniul politicilor și reglementărilor de integritate și anticorupție

English