Pentru a continua, avem nevoie de confirmarea dumneavoastră privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
furnizate în cadrul proiectului cu titlul "LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate"
cod MySMIS: 118824 / cod proiect: SIPOCA451

 

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular, in condiţiile art 15-22 din Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) care poate fi consultat aici

Refuzul dumneavoastră de a va da acordul si de a trimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs., determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre. Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris, la adresa de email dpo@transparency.org.ro

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la finalizarea proiectului „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824 / cod proiect: SIPOCA451. Datele cu caracter personal vor fi arhivate până la finalizarea Programului Operațional Capacitate Administrativa. După această perioadă, datele dumneavoastră vor fi şterse.

Am luat la cunoștință Nota de informare privind protecția datelor personale. Consimt in mod expres si neechivoc ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate, in conformitate cu legislația națională si europeană in vigoare.


Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in cadrul proiectului LINC