Activitatea 1 în proiect: Management de proiect

Procesul de management al proiectului propus va folosi o serie de planuri care vor fi monitorizate de managerul de proiect, astfel încât orice abatere de la planificarea resurselor umane, de timp şi materiale din cadrul proiectului să fie rapid corectată.

Activitatea 2 în proiect: Informarea si publicitatea proiectului

Comunicarea cu presa, ca şi comunicarea cu publicul larg se vor baza pe o strategie de comunicare internă şi externă a proiectului, incluzând o prezentare a tehnicilor ce vor fi utilizate, a instrumentelor optime, a canalelor şi termenelor indicate pentru acţiunile de comunicare.


Activitatea 3 în proiect: Elaborarea şi supunerea spre consultare a procedurii cu privire la identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi sau avere nejustificată la nivelul administraţiei publice şi cooperarea cu ANI

Activitatea 3 din proiect include derularea mai multor subactivităţi, după cum urmează:

 • Subactivitatea 3.1: Realizarea unei evaluări adecvate a regulilor privind conflictele de interese, incompatibilităţile, averea nejustificată, mai ales a coerenţei şi asigurării respectării acestora în practică - pentru a identifica raţiunile lipsei de eficienţă percepute, precum şi operareaschimbărilor necesare la nivelul procedurilor autorităţilor administraţiei publice.
 • Subactivitatea 3.2: Analiza comparativă a practicilor instituţiilor similare de la nivelul UE cu privire la identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi sau avere nejustificată.
 • Subactivitatea 3.3: Elaborarea procedurilor de identificare a indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi sau avere nejustificată, în vederea eficientizării sistemului de declarare a averilor şi a intereselor. Procedurile rezultate vor privi activitatea corpurilor de control, respectiv a consilierilor de etică.
 • Subactivitatea 3.4: Elaborarea unei culegeri de speţe relevante pentru administraţia publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilităţile şi averea nejustificată.

Activitatea 4 în proiect: Dinamizarea activităţii de cooperare cu instituţiile şi autorităţile publice, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale

Activitatea 4 din proiect include derularea mai multor subactivităţi, după cum urmează:

 • Subactivitatea 4.1: Supunerea spre consultare a procedurilor de identificare a indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi sau avere nejustificată.
 • Subactivitatea 4.2: Dinamizarea cooperării prin evenimente de tip networking, pentru întărirea cooperării ANI cu instituţiile din administraţia publică centrală.
 • Subactivitatea 4.3: Diseminarea culegerii de speţe şi a altor documente cheie utile elaborate de ANI şi traduceri în limbile engleză şi franceză a documentelor cheie ale ANI.

Activitatea 5 în proiect: Organizarea de sesiuni de formare privind sistemul de integritate pentru personalul din administaţia publică central

Activitatea 5 din proiect include derularea mai multor subactivităţi, după cum urmează:

 • Subactivitatea 5.1: Trei sesiuni de formare privind sistemul de integritate la nivel central, pentru 60 de persoane.
 • Subactivitatea 5.2: Trei sesiuni de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT de către autorităţile administraţiei publice
 • centrale, pentru 45 de persoane.
 • Subactivitatea 5.3: Zece sesiuni de informare şi acordare de asistenţă cu privire la conflicte de interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată, sesiuni derulate la sediul autorităţilor administraţiei publice centrale, pentru 100 de persoane.

Activitatea 6 în proiect: Analiza comparativă a reglementărilor la nivel statelor membre UE cu privire la conflictele de interese şi incompatibilităţile aplicabile membrilor Parlamentului şi candidaţilor la alegerile parlamentare

Activitatea 6 din proiect include derularea mai multor subactivităţi, după cum urmează:

 • Subactivitatea 6.1: Documentarea şi elaborarea raportului de cercetare privind reglementările la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interese şi incompatibilităţile aplicabile membrilor Parlamentului şi candidaţilor la alegerile parlamentare.
 • Subactivitatea 6.2: Diseminarea raportului de cercetare

Activitatea 7 în proiect: Propunere de măsuri pentru implementarea acţiunilor nr. 3 şi 7, subsumate obiectivului specific 5.2 al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

Activitatea 7 din proiect include derularea mai multor subactivităţi, după cum urmează:

 • Subactivitatea 7.1: Elaborarea propunerii de măsuri pe baza analizei reglementărilor la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interese şi incompatibilităţile aplicabile membrilor Parlamentului şi candidaţilor la alegerile parlamentare.
 • Subactivitatea 7.2: Dezbatere publică şi informare cu privire la propunerea de măsuri pentru implementarea acţiunilor nr. 3 şi 7, subsumate obiectivului specific 5.2 al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020.


 

Activitatea 8 în proiect: Formarea personalului ANI (inspectori) pentru creşterea capacitaţii ANI de procesare a datelor, în special depistarea averilor nejustificate

Activitatea 8 din proiect include derularea mai multor subactivităţi, după cum urmează:

 • Subactivitatea 8.1: Organizarea unei vizite de studiu pentru schimb de experienţă al inspectorilor ANI cu alte instituţii similare, din state membre UE, care realizează controlul averilor.
 • Subactivitatea 8.2: Organizarea la Bucureşti a unui seminar cu participare internaţională a unor instituţii similare care realizează controlul averilor, dar şi monitorizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţilor.

 


Română