Agenţia Naţională de Integritate este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional ca structură unică, cu sediul în Bucureşti.


Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exerci-tarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art.1 din Legea nr.176/2010, cu modificările ulterioare, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.

 

Mai multe informatii pot fi găsite pe site-ul instituţiei: www.integritate.eu


Română