Cum unul din obiectivele specifice ale proiectului LINC este Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrității și formularea unor propuneri de măsuri, o activitate esențială a fost desfășurarea celor trei conferințe de tip networking în perioada 29-31 ianuarie 2020.

Participanții la conferințe au fost delegați de instituții publice centrale precum Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Concurenței, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Direcția Generală Anticorupție, Direcția Națională Anticorupție, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Dezbaterile au fost construite în jurul celor trei proceduri de sistem și operaționale elaborate de echipa proiectului în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție, astfel că principalele teme de discuție au fost prevenirea potențialelor conflicte de interese și evitarea situațiilor de incompatibilitate, monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese.

Cele trei conferințe au numărat în total un număr de 85 de persoane din instituții publice centrale, construindu-se astfel cadrul propice pentru dezbateri, pentru accentuarea nevoilor și ideilor fiecărei instituții în parte, pentru clarificarea unor nelămuriri ale funcționarilor publici referitoare la prevenirea și combaterea conflictului de interese sau a incompatibilității, și de asemenea pentru clarificarea unor dileme juridice.

Pe parcursul celor trei conferințe, echipa de proiect a celor două instituții partenere în proiect a fost implicată activ, experții din proiect fiind cei care au susținut și moderat dezbaterile.

Proiectul LINC - Creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate (cod MySMIS 118 824/cod proiect: SIPOCA 451) are ca obiectiv general îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice centrale și al Parlamentului.

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2016-2020!Română