Culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată

CUPRINS ..................................................................................................... 3
PREAMBUL .................................................................................................. 4
SUMAR EXECUTIV .......................................................................................... 7
Context intern și internațional ......................................................................... 9
Rolul Agenției Naționale de Integritate ............................................................. 10
Statistici privind aplicarea reglementărilor în materie de incompatibilități, conflicte de
interese și controlul averilor .......................................................................... 11
Cadrul legislativ de integritate ....................................................................... 13
Lecții învățate ............................................................................................. 19
Lecții învățate în cazuri de conflicte de interese .................................................. 19
Lecții învățate în cazuri de incompatibilitate ...................................................... 20
Lecții învățate în cazul averilor nejustificate identificate ....................................... 22
Spețe relevante privind conflictele de interese .................................................... 23
Spețe relevante privind incompatibilitățile ......................................................... 53
Spețe relevante privind averile nejustificate ....................................................... 91
Spețe relevante la nivel internațional ...............................................................103
Concluzii și recomandări ...............................................................................116
ANEXA 1 ...................................................................................................118
ANEXA 2 ...................................................................................................128
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................129


  Descarca

Română