În perioada 27 – 28 iunie 2019 au fost organizate două ateliere de lucru având ca obiectiv prezentarea şi dezbaterea a două proceduri de sistem elaborate în cadrul proiectului LINC.

Procedurile cuprind modalităţi de identificare a indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi sau avere nejustificată. Documentele au fost elaborate de experţi din cadrul proiectului LINC şi sunt gândite pentru a servi drept ghid pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese, respectiv a incompatibilităților, de către personalul din cadrul autoritățile publice centrale, inclusiv personalul din cadrul Corpului de Control.

La dezbateri au participat peste 50 de persoane, având funcţii precum cele de experţi, consilieri anticorupţie, consilieri juridici, consilier superior, şef serviciu, inspector superior, ofiţeri de poliţie judiciară.

Participanţii au reprezentat 24 de autorități publice centrale, după cum urmează: AMPOCA, Autoritatea de Audit, ANAF, ANFP, DLAF, Direcţia Generală Anticorupţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional de Administraţie, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul, Ministerul pentru românii de pretutindeni.

Discuţiile au fost unele de ordin tehnic. Spre exemplu, una dintre observaţiile primite a fost aceea că, în cazul Corpului de Control al ministrului este dificil de implementat o procedură care vizează strict prevenirea potențialelor conflicte de interese și a incompatibilităților, pe lângă atribuțiile de control specifice corpului de control. Recomandarea primită a fost ca, pentru realizarea activității de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților ar fi utilă crearea unei comisii speciale formată în principal din persoane cu pregătire juridică, care să cunoască legislația în domeniul integrității, respectiv să aibă capacitatea înțelegerii acesteia.

O altă recomandare desprinsă în cadrul dezbaterilor s-a referit la faptul că persoanele desemnate pentru aplicarea procedurilor respective vor avea atribuţii clare, definite prin fişa postului, pentru a se evita astfel o posibilă stare de incompatibilitate sau un posibil conflict de interese. La finalul celor două zile de dezbateri, a fost agreat faptul că procedurile propuse prin proiectul LINC sunt utile, vor fi revizuite pentru a include şi propunerile primite în cadrul dezbaterilor. Documentele în varianta finală vor fi publicate, autoritățile centrale urmând să le adapteze conform nevoilor şi specificului fiecărei instituţii.

Proiectul „LINC – creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International Romania

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al Parlamentului.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibil și transparent”, Componenta 1 „CP5/2017 Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”, Operațiunea „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.


 


Ateliere de lucru - 27 – 28 iunie 2019


Română