Agenția Națională de Integritate și Transparency International Romania organizează în perioada 29-31 ianuarie o serie de trei conferințe în care vor fi dezbătute procedurile elaborate în cadrul proiectului LINC cu privire la identificarea, prevenirea și monitorizarea potențialelor conflicte de interese și incompatibilități.

Dezbaterile vor fi purtate în jurul celor trei proceduri elaborate în cadrul proiectului: procedura pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate, procedura pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese și procedura pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese.

Accentul va fi pus, de asemenea, pe feedback-ul primit de la participanți, în persoana responsabililor cu activitatea de implementare/elaborare a procedurilor din domeniul integrității din cadrul instituțiilor participante. Cum procedurile au fost redactate în urma unor interviuri de cercetare în profunzime cu consilieri de etică şi personal al corpurilor de control din autoritățile şi instituțiile publice ce ar urma să le și implementeze, este important de remarcat modul în care participanții consideră că implementarea procedurilor în cauză le va eficientiza munca.

Un alt element important al seriei de conferințe va fi prezentarea succintă a culegerii de spețe redactate în cadrul proiectului ce abordează relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile şi averea nejustificată, extrase din cazuri concrete operate de ANI.

Seria de conferințe are ca scop înlesnirea dialogului interinstituțional dintre Agenția Națională de Integritate și entitățile participante în ideea de a promova un nivel ridicat al integrității în sectorul public, punând accent pe importanța și eficiența prevenției cazurilor de corupție.

Evenimentele se vor desfășura la sediul secundar al Agenției Naționale de Integritate (Strada Mihai Eminescu, nr. 56, et. 2, apartament 2, Sector 1, București) conform următorului program:

 

DATA

ORA DESCHIDERII

ORA ÎNCHIDERII

29 ianuarie 2020

14:00

16:30

30 ianuarie 2020

14:00

16:30

31 ianuarie 2020

10:30

13:00

 

Proiectul LINC - Creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate (cod MySMIS 118 824/cod proiect: SIPOCA 451) are ca obiectiv general îmbunătățirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al Parlamentului.

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2016-2020!


Nedefinit