Echipa de proiect este formată din:

Daniel-Ștefan BELINGHER - Manager de proiect – solicitant

Daniela SPIRIDON  - Responsabil financiar,  Responsabil achiziţii

George-Paul CLAPA - Expert implementare / raportare

Ana-Maria-Cristina TUNARU -  Administrator logistic

Daniela MITUȚOIU - Expert legislație managementul conflictelor de interese

Mihaela CHIRIAC  - Expert legislație incompatibilități

Silviu-Ioan POPA - Expert diseminare și comunicare interinstituțională

Otilia POPESCU - Expert baze de date și statistică

Ionuț PÎNDARU - Formator ANI

Anca-Delia BĂLTĂREȚU - Formator ANI

Roxana-Antoaneta VIȘENESCU - Formator ANI

Roxana-Mădălina VLASĂ - Formator ANI

Georgiana CIUTĂ - Coordonator proiect – partener

Despina BĂLĂȘOIU - Specialist documentare

Georgeta FILIP - Specialist comunicare instituțională și media

Valentin CORNĂȚEL - Specialist comunicare online

Irina LONEAN - Expert politici instituționale de integritate și conformitate

Mihai VILNOIU - Expert național în domeniul politicilor și reglementărilor de integritate și anticorupție

Florian IONESCU  - Coordonator formare

Susana COROADO - Expert internațional în domeniul politicilor de integritate și anticorupție

Rugile TRUMPYTE - Expert internațional în domeniul politicilor de integritate și anticorupție

Română