Grupul ţintă al proiectului este format din:

  • personal din autorităţile şi instituţiile publice centrale (personal de conducere şi de execuţie, înalţi funcţionari publici);
  • demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora).

Grupul ţintă prezentat mai sus este împărţit pe fiecare rezultat de proiect în parte, după cum urmează:


Grupul ţintă aferent Rezultatului de proiect 1 este compus din:
45 de persoane din cadrul personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale (personal de conducere şi de execuţie, înalţi funcţionari publici), precum şi demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora).
Aceste persoane vor fi informate cu privire la noile proceduri propuse şi vor dobândi cunoştinţe pentru implementarea acestora.

Grupul ţinta aferent Rezultatului de proiect 2 este compus din:
205 de persoane angajate în cadrul autorităţile şi instituţiile publice centrale (personal de conducere şi de execuţie, înalţi funcţionari publici).
Acestea vor beneficia de formare şi certificare după cum urmează:

  • 60 de persoane formate cu privire la sistemul de integritate la nivel central;
  • 45 de persoane formate în utilizarea aplicaţiei PREVENT de către autorităţile administraţiei publice centrale;
  • 100 de persoane informate şi care vor primi asistenţă la locul de muncă la sediul autorităţilor administraţiei publice centrale, cu privire la conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate.

Grupul ţinta aferent Rezultatului de proiect 3 este compus din:
30 de persoane, însemnând personalul din autorităţile şi instituţiile publice centrale (personal de conducere şi de execuţie, înalţi funcţionari publici), precum şi demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora). Aceste persoane vor fi informate cu privire la propunerea de măsuri pentru implementarea acţiunilor nr. 3 si 7, subsumate obiectivului specific 5.2 al Strategiei Naţionale Anticorupţie
2016-2020.

Grupul ţinta aferent Rezultatului de proiect 4 este compus din:
40 de persoane, însemnând inspectori ai Agenţiei Naţionale de Integritate, care vor beneficia de formare şi informare prin activităţi de schimb de experienţă (vizite de studiu şi seminarii) şi care vor fi evaluaţi şi certificaţi la finalul activităţilor.


Română