În data de 27 august, la Institutul Național de Statistică a avut loc o sesiune de tipul training on the job cu aproximativ 15 angajați ai instituției, pe teme precum evitarea și prevenirea situațiilor de conflict de interese, incompatibilități și avere nejustificată.

Fiind un format de întâlnire în care se încurajează dialogul și schimbul de idei, participanții au avut oportunitatea de a adresa întrebări experților proiectului cu privire la depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese; s-au dezbătut de asemenea problematici ce țin de evitarea situațiilor de incompatibilitate sau conflict de interese și au fost exemplificate modalități de combatere a corupției în rândul personalului instituțional.

Susținută în format clasic, la sediul instituției gazdă, sesiunea ce a avut loc a respectat normele în vigoare impuse de instituțiile statului român pentru combaterea pandemiei SARS-CoV2.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


 


Nedefinit