Programul Operaţional Capacitate Administrativă
http://www.poca.ro/

Guvernul României
http://gov.ro/

Ministerul Justiţiei
http://www.just.ro/

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
http://www.mdrap.ro/

Ministerul Fondurilor Europene
http://mfe.gov.ro/


Agenţia Naţională de Integritate
https://www.integritate.eu/

Transparency International Romania
https://www.transparency.org.ro

Camera Deputaţilor
http://cdep.ro/

Senatul României
https://senat.ro/

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
http://www.anfp.gov.ro/

Instituţia Avocatul Poporului
http://www.avp.ro/index.php?lang=ro-ro

Autoritatea Electorală Permanentă
http://www.roaep.ro/


Sistemul PREVENT – implementat de Agenţia Naţională de Integritate
https://www.integritate.eu/prevent.aspx

Sistemul electronic de achiziţii publice – SICAP
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Comisia Europeană
 https://ec.europa.eu/commission/index_en

Mecanismului de Cooperare şi Verificare
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effect...
Group of States against Corruption (GRECO)
https://www.coe.int/en/web/greco  
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 http://www.oecd.org/  

 

Română