Prezentare proiect

„LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”, cod MySMIS:118824 /cod proiect: SIPOCA451

Obiectivul general al proiectului LINC

Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi Parlament.


Evenimente si Comunicate de presa

Brosura de prezentare a rezultatelor proiectului LINC


 
 

Proceduri prevenire incidente de integritate

Consultare publica

Curs de formare on-line

Newsletter LINC 06/2019


 
 

Newsletter LINC 04/2019

 

 


 
 

Newsletter LINC 03/2019

 


 
 

Newsletter LINC 02/2019

 


 
 

Newsletter LINC 01/2019

 


 
 

Română