Proceduri prevenire incidente de securitate


Procedura Sistem pentru prevenirea potentialelor conflicte de interese


  descarca Procedura Sistem

Procedura Sistem pentru prevenirea si identificarea timpurie a situatiilor de incompatibilitate


  descarca Procedura Sistem

Procedura Operationala pentru evaluarea si monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese


  descarca Procedura Operationala

Culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată (v. 2020)


Culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată

CUPRINS ..................................................................................................... 3
PREAMBUL .................................................................................................. 4
SUMAR EXECUTIV .......................................................................................... 7
Context intern și internațional ......................................................................... 9
Rolul Agenției Naționale de Integritate ............................................................. 10
Statistici privind aplicarea reglementărilor în materie de incompatibilități, conflicte de
interese și controlul averilor .......................................................................... 11
Cadrul legislativ de integritate ....................................................................... 13
Lecții învățate ............................................................................................. 19
Lecții învățate în cazuri de conflicte de interese .................................................. 19
Lecții învățate în cazuri de incompatibilitate ...................................................... 20
Lecții învățate în cazul averilor nejustificate identificate ....................................... 22
Spețe relevante privind conflictele de interese .................................................... 23
Spețe relevante privind incompatibilitățile ......................................................... 53
Spețe relevante privind averile nejustificate ....................................................... 91
Spețe relevante la nivel internațional ...............................................................103
Concluzii și recomandări ...............................................................................116
ANEXA 1 ...................................................................................................118
ANEXA 2 ...................................................................................................128
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................129


  Descarca

Română