Creşterea rolului consilierilor de etică şi a corpurilor de control din administraţia publică în domeniul prevenirii şi identificării incidentelor de integritate, prin dezvoltarea şi adoptarea unor proceduri specifice pentru aceştia pe parcursul proiectului şi creşterea corelativă a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate.

Dezvoltarea cunoştinţelor personalului cu rol în prevenirea şi combaterea încălcării legislaţiei privind integritatea la nivelul administraţiei publice centrale, prin formarea a 205 persoane pe parcursul proiectului.

Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrităţii şi formularea unor propuneri de măsuri în acest sens pe parcursul proiectului.

Creşterea eficienţei ANI în realizarea activităţilor proprii pentru aplicarea unitara a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice, prin creşterea capacităţii în rândul a 40 de inspectori pe parcursul proiectului.


Română