Echipa proiectului LINC a susținut în data de 20 august o sesiune de informare asupra diverselor tematici din sfera combaterii corupției cu personal din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Cei aproximativ 20 de participanți la sesiunea de tipul training on the job au dezbătut teme precum evitarea situațiilor de incompatibilitate, combaterea fenomenului de conflict de interese, precum și modalități de diminuare a gradului de corupție.

O altă temă importantă a fost referitoare la dificultățile întâmpinate în completarea și depunerea formularelor oficiale privitoare la declararea averilor și a intereselor de către personalul căruia i se aplică legislația în vigoare referitoare la declarațiile amintite.

În cadrul întâlnirii, entitățile participante au dezbătut și modalități posibile de cooperare, cu scopul de a eficientiza procesul de promovare a integrității, atât la nivel instituțional, cât și social.

Desfășurată în mediul online, sesiunea de informare s-a bucurat de deschiderea către dialog a participanților, putând fi astfel considerată o întâlnire de succes.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


 


Nedefinit