24.09.2020

Proiectul LINC – training on the job online cu instituțiile subordonate Ministerului Justiției

În cadrul proiectului LINC, în continuarea sesiunii de tip training on the job susținute în data de 22 septembrie cu angajați ai Ministerului Justiției, joi, 24 septembrie, a fost organizată online o întâlnire similară și cu personal din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului Justiției.

Acest tip de întâlniri au loc în cadrul proiectului LINC cu scopul de a facilita accesul angajaților instituțiilor publice centrale la informații care să îi ajute în activitatea lor profesională de zi cu zi și în relația pe care aceștia o au cu autoritățile anticorupție. Mai exact, temele principale de discuție sunt evitarea conflictului de interese și a stării de incompatibilitate prin depunerea corectă a declarațiilor de avere și de interese, dar și prin alte mijloace prezentate de formatorii sesiunilor.

Sesiunile din 22 și 24 septembrie au numărat un total de aproximativ 44 de participanți din rândul angajaților Ministerului Justiției și din instituțiile subordonate acestuia.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020

24.09.2020

Proiectul LINC – training on the job online cu instituțiile subordonate Ministerului Justiției

În cadrul proiectului LINC, în continuarea sesiunii de tip training on the job susținute în data de 22 septembrie cu angajați ai Ministerului Justiției, joi, 24 septembrie, a fost organizată online o întâlnire similară și cu personal din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului Justiției.

Acest tip de întâlniri au loc în cadrul proiectului LINC cu scopul de a facilita accesul angajaților instituțiilor publice centrale la informații care să îi ajute în activitatea lor profesională de zi cu zi și în relația pe care aceștia o au cu autoritățile anticorupție. Mai exact, temele principale de discuție sunt evitarea conflictului de interese și a stării de incompatibilitate prin depunerea corectă a declarațiilor de avere și de interese, dar și prin alte mijloace prezentate de formatorii sesiunilor.

Sesiunile din 22 și 24 septembrie au numărat un total de aproximativ 44 de participanți din rândul angajaților Ministerului Justiției și din instituțiile subordonate acestuia.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020


 


Nedefinit