Proiectul LINC este menţionat în cadrul Raportului interimar de conformitate pentru România, aferent rundei a patra de evaluare: Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori.

Raportul a fost adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară din 25 iunie, la Strasbourg şi publicat astăzi, 9 iulie 2019.

Documentul confirmă astfel că proiectul LINC, implementat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International Romania contribuie în mod concret la îndeplinirea recomandărilor GRECO.

Proiectul LINC este menţionat în contextul evaluării îndeplinirii recomandărilor iii. şi v.

„Autoritățile se referă la un proiect denumit "LINC", implementat de ANI în parteneriat cu Transparency International România începând cu luna august 2018. Obiectivul principal al acestui proiect este reprezentat de creșterea capacității administrației publice centrale și a Parlamentului de a identifica, sancționa și preveni cazurile de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate și de sprijinire a implementării măsurilor cuprinse în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, stabilite în responsabilitatea ANI. Ca urmare a recomandărilor GRECO, rezultatele așteptate ale acestui proiect includ, de asemenea, clarificarea rolului Parlamentului în ceea ce privește conflictele de interese și incompatibilitățile. Analiza finală se preconizează că va fi diseminată în anul 2019 și ar trebui să servească drept bază pentru o propunere de politică publică privind cadrul de integritate și reglementările aplicabile membrilor Parlamentului, inclusiv raportul de cercetare, bunele practici identificate la nivel internațional și soluțiile propuse pentru verificarea standardelor de integritate pentru membrii Parlamentului și candidați”, se precizează în Raportul GRECO.

În contextul recomandării v., evaluată ca fiind implementată satisfăcător, „GRECO este de părere că, în așteptarea rezultatelor proiectului menționat anterior, și a propunerii de politică preconizată privind cadrul de integritate și reglementările aplicabile membrilor Parlamentului, rămâne să se implementeze în totalitate a doua parte a acestei recomandări”.Română