Proiectul LINC, implementat de Agenţia Naţională de Integritate şi Transparency International România, este considerat de către experții Comisiei Europene un exemplu de bună practică şi o pârghie prin care România poate face paşi concreţi în lupta împotriva corupției.

Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV), publicat de Comisia Europeană în 22 octombrie 2019, analizează mai multe aspecte referitoare la mecanismele de combatere a corupției pe care instituțiile publice trebuie să le pună în aplicare.

Astfel că, Recomandarea 9 se referă la faptul că Parlamentul trebuie să fie transparent în procesul decizional cu privire la urmărirea deciziilor finale și irevocabile privind incompatibilitățile, conflictele de interese și averea nejustificată a membrilor săi. Ca bună practică privind acest aspect, raportul menționează:

În ceea ce privește prevenția, Agenția Națională de Integritate derulează în parteneriat cu Transparency International Romania un proiect care oferă informații și îndrumări membrilor Parlamentului cu privire la normele de integritate.

Recomandarea 11 se referă la continuarea punerii în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție. Printre exemplele concrete în acest sens menţionate în raport este şi proiectul LINC.

Agenția Națională de Integritate organizează activități de prevenire în baza Strategiei Naționale Anticorupție. În august 2018, ANI a lansat, în parteneriat cu Transparency International Romania, proiectul LINC finanțat de UE, cu scopul de a crește capacitatea administrației publice centrale și a Parlamentului de a identifica, sancționa și preveni cazurile de conflicte de interese, incompatibilități și active nejustificate. Până în acest moment au fost organizate mai multe activități de formare și dezbateri interactive”, se precizează în raportul MCV.


 

Proiectul „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități si averi nejustificate”, cod MySMIS:118824 /cod proiect: SIPOCA451, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!


 


Română