În seria sesiunilor de tip ”training on the job” Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a fost una dintre instituțiile în cadrul cărora experții proiectului LINC au susținut prezentări și dezbateri.

Întâlnirea ce a avut loc în data de 25 februarie 2020 a numărat 10 participanți din cadrul instituției gazdă și a avut ca principal scop informarea și acordarea de asistență cu privire la evitarea și prevenirea situațiilor de conflict de interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată.

Preocupările esențiale ale sesiunii au fost referitoare mai ales la categoriile de persoane care au obligaţia de a depune declarații de interese, de avere, de evitare a incompatibilităților și alte asemenea documente; precum și la formularele oficiale, la metodele de depunere a declarațiilor, dificultăți întâmpinate în decursul carierei referitoare la acest aspect.

Un alt subiect pe care s-a pus accent a fost prezentarea de metode de prevenire și combatere a situațiilor de conflict de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate în funcţia publică.

De asemenea, au fost căutate modalităţi de cooperare între instituția gazdă și Agenția Națională de Integritate, altele decât cele existente în prezent.

Participații la sesiunea organizată au fost activi, astfel încât evenimentul a decurs ca o dezbatere, creându-se mediul potrivit pentru a pune întrebări și a clarifica dileme din sfera subiectului abordat.

Proiectul „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.Română