Rezultat de proiect 1
Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică şi al corpurilor de control din administraţia publică cu privire la cooperare cu ANI şi identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilităţi si avere nejustificată, elaborate şi adoptate.

Rezultat de proiect 2
Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind integritatea ale personalului cu atribuţii de monitorizare şi control de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale.


Rezultat de proiect 3
Rolul Parlamentului cu privire la conflictele de interese şi incompatibilităţile - clarificat în acord cu recomandarea GRECO.

Rezultat de proiect 4
Capacitate crescută şi grad de eficienţă ridicat în activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate.


Română