Prima sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT s-a desfăşurat în perioada 06 – 08 mai 2019, la sediul ANI din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

PREVENT este sistemul informatic de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

În cele trei zile de curs, formatorii puşi la dispoziţie de Agenţia Naţională de Integritate au prezentat şi dezbătut cu participanţii aspecte de ordin tehnic, legislativ, dar şi studii de caz pe teme de interes, precum cele cu privire la conflictul de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; formularul de integritate; avertismentul de integritate.

La această sesiune au participat 20 de persoane din cadrul următoarelor instituţii publice: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Tineretului şi Sportului, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – OIPSI, Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, MAI – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cursul de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT are ca obiectiv principal dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului cu responsabilități în achiziții publice de a utiliza sistemul de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice (cunoscut ca sistemul PREVENT).

Sesiunile sunt organizate şi derulate de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România, în cadrul proiectului „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


06 – 08 mai 2019Tags stiri: sesiuni formare
Română