În perioada 08 – 10 aprilie 2019 a fost organizată a treia sesiune de formare privind sistemul de integritate la nivel central.

La această sesiune au participat 30 de persoane, însemnând personalul din administraţia publică centrală, din cadrul instituţiilor: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, MAI – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Fondurilor Europene, Institutul Naţional de Statistică. Printre participanţi s-au numărat consilieri juridici, consilieri de etică, inspectori Corpul de Control, ofiţeri de poliţie, directori, şefi-serviciu, experţi din cadrul instituţiilor enumerate anterior.

Printre temele abordate s-au numărat:

  • Incidente de integritate
  • Averi nejustificate
  • Conflicte de interese
  • Incompatibilități
  • Categorii de persoane care au obligația declarării averii și intereselor
  • Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.
  • Amenzi administrative
  • Spețe / Studii de caz

De asemenea, în cadrul sesiunii au fost prezentate şi dezbătute informaţii cu privire la Dezvoltare durabilă, respectiv Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen, în acord cu Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Personalul din administraţia publică centrală are la dispoziţie trei sesiuni de formare privind sistemul de integritate la nivel central şi trei sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT de către autorităţile administraţiei publice centrale.

Fiecare curs se derulează pe parcursul a trei zile consecutive, la sediul ANI din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

Sesiuni de formare sunt organizate în cadrul proiectului LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, implementat de Agenţia Naţională de Integritate şi Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


Sesiuni de formare 8 -10 aprilie 2019
Tags stiri: sesiuni formare
Română