Un număr de 20 de persoane însemnând personal cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul instituţiilor publice centrale au participat la cea de-a doua sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT.

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 06 – 08 mai 2019 şi a avut ca formatori experţi din cadrul Agenţia Naţională de Integritate.

Pe parcursul celor trei zile de instruire, formatorii au prezentat atât aspecte tehnice, cât şi studii de caz, care să permită participanţilor la curs să îşi îmbunătăţească competențele pentru: completarea, actualizarea, verificarea şi publicarea Formularului de Integritate, parte a sistemului PREVENT.

Participanţii sunt angajaţi în cadrul următoarelor instituţii: Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei.

PREVENT este sistemul informatic de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Sesiunile de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT au ca obiectiv principal dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului cu responsabilități în achiziții publice de a utiliza sistemul de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice (cunoscut ca sistemul PREVENT)

Sesiunile sunt organizate şi derulate de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România, în cadrul proiectului „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


09 – 13 mai 2019Tags stiri: sesiuni formare
Română