Prima sesiune de formare privind sistemul de integritate la nivel central a fost organizată în perioada 25 – 27 martie 2019, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

Beneficiarii cursului au fost 17 persoane, însemnând personal din administraţia publică centrală cu funcţii de consilier, manager public, şef serviciu, din cadrul instituţiilor: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Printre temele abordate s-au numărat:

  • Incidente de integritate
  • Averi nejustificate
  • Conflicte de interese
  • Incompatibilități
  • Categorii de persoane care au obligația declarării averii și intereselor
  • Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.
  • Amenzi administrative
  • Spețe / Studii de caz

 

De asemenea, în cadrul sesiunii au fost prezentate şi dezbătute informaţii cu privire la Dezvoltare durabilă, respectiv Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen, în acord cu Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Personalul din administraţia publică centrală are la dispoziţie trei sesiuni de formare privind sistemul de integritate la nivel central şi trei sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT de către autorităţile administraţiei publice centrale.

Fiecare curs se derulează pe parcursul a trei zile consecutive, la sediul ANI din str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti.

 

Sesiunile de formare sunt organizate în cadrul proiectului LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, implementat de Agenţia Naţională de Integritate şi Transparency International România. Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


25 – 27 martie 2019Română