Angajaţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice au participat miercuri, 19 iunie 2019, la o sesiune de informare cu privire la conflicte de interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată.

Experţii ANI au discutat cu cei prezenţi despre teme precum:

  • Completarea declarațiilor de integritate și avere;

  • Cooperarea dintre autoritățile și instituțiile publice și Agenția Națională de Integritate;

  • Situații de incompatibilitate pentru categoriile de persoane încadrate în instituțiile și autoritățile publice centrale sau la unități din subordinea, din coordonarea și de sub autoritatea lor.

  • Situațiile de conflict de interese pentru toate categoriile de persoane încadrate în instituțiile și autoritățile publice centrale sau la unități din subordinea, din coordonarea și de sub autoritatea lor. Metode de prevenire și combatere;

  • Declararea și controlul averilor. Elementele cheie ale declarațiilor de interese și integritate care sprijină controlul averilor.

Sesiunile de tipul “training on the job” se derulează în cadrul proiectului LINC, Activitate A5. Organizarea de sesiuni de formare privind sistemul de integritate pentru personalul din administaţia publică central. Subactivitatea 5.3: Zece sesiuni de informare şi acordare de asistenţă cu privire la conflicte de interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată la sediul autorităţilor administraţiei publice centrale pentru 100 de persoane.

Obiectivul urmărit este dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale în ceea ce privește tematicile menţionate mai sus.

Proiectul „LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


19 iunie 2019Română