Ministerul Educației și Cercetării este una dintre cele mai importante instituții din România în ceea ce privește evoluția socială și implicit cea administrativă. Pe fondul pandemiei SARS-CoV2, digitalizarea instituțiilor din România s-a dovedit a fi o nevoie stringentă, care nu poate suporta amânare. În acest context, proiectul LINC a fost un bun exemplu referitor la faptul că activitățile pot continua chiar și în situații neprevăzute, precum o pandemie, dacă există deschidere din partea personalului instituțional și dacă sunt utilizate instrumente inovative.

Astfel că, pe 29 iulie, alături de angajați ai Ministerului Educației și Cercetării, echipa proiectului LINC a desfășurat online o sesiune de tipul training on the job, pe una dintre principalele teme abordate de proiect, respectiv evitarea și prevenirea situațiilor de conflict de interese, incompatibilități și avere nejustificată.

Participanții au primit informații utile în activitatea de zi cu zi și au fost îndrumați de către experții proiectului asupra modalităților de abordare a diferitelor dileme și probleme apărute în ceea ce privește declararea averilor sau a intereselor.

De asemenea, au fost prezentate și metode de prevenire și combatere a situațiilor de conflict de interese și de incompatibilitate în funcția publică.

Deși desfășurată într-un format mai puțin obișnuit, participanții la sesiune au fost activi și au interacționat cu echipa de proiect, lămurind dileme pe care le aveau în legătură cu temele discutate.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020


 


Nedefinit