Transparency International România I Asociaţia Româna pentru Transparenţă este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 1999 şi afiliată Transparency International - mişcarea globală de luptă împotriva corupţiei.


Transparency International România pune accentul pe prevenţie şi vine cu soluţii pentru consolidarea integrităţii, prevenirea corupţiei şi remedierea vulnerabilităţilor identificate atât în cadrul instituţiilor publice cât şi în mediul de afaceri.

 

Statutul Asociaţiei prevede la articolul 8: “colaborarea cu instituţii publice şi private, cu organizaţii similare, naţionale şi internaţional, prin oferirea de consultanţă specializată şi angajarea în programe de cooperare şi parteneriat”; precum şi activităţi de informare, educare şi instruire în domenii de competenţă ale asociaţiei.

Mai multe informatii pot fi găsite pe site-ul organizaţiei: www.transparency.org.ro


Română