Prezentare proiect

„LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”, cod MySMIS:118824 /cod proiect: SIPOCA451

Obiectivul general al proiectului LINC

Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi Parlament.


Evenimente si Comunicate de presa


Română